• Máy đo khúc xạ CRK 7000

  Vertex Distance : 0.0 12.0, 13.5, 15.0
  Spherical Degree: -0.25m -1 ~ +22.00m -1 ) Resolution: 0.12/0.25 m-) (VD =12mm )
  Gui Jingdu: -10.00 m-1 ~ + 10.00 m-1 ( Resolution: 0.12/ 0.25mm-)
  Cylinder AxisAX : 0 – 180
  Pupil Distance (PD) 10mm 85mm
  Minimum pulpil Diamater L: 2.0mm
  Radius Of Cuvature: 5.0mm –  10.20mm (Resolution : 0.01mm)
  Corneal Refractive: 33.00m -1 67.50m -1 (resolution: 0.05/0.12/0.25)
  Corneal Cylinder Degree : 0.0 -1 15.00 m (Resolution: 0.05/ 0.12, 0.25m-1)
  AX: 0 -180
  T&F 30mm or Less
  About: 92mm or les
  Before & after: 30mm or less
  Important hole size: 2.0mm – 12.00mm
  Data Storage
  Built in printer: Thermal Printer
  Power Saving: Stop the mesurement For about 5minutes and enter the sectionmode , Press any key to return to the measurement
  ID is play: 5.7 inch color TFT LCD Liquid Product Display
  Monitor: 15.7 inch color TFT LCD Liquid Crystal display
  Power: AC 100 ~ 240V, 50/60HZ
  Power: About 100VA

 • Máy đo khúc xạ RM-160

  Vertex Distance : 0.0 12.0, 13.5, 15.0
  Spherical Degree: -0.25m -1 ~ +22.00m -1 ) Resolution: 0.12/0.25 m-) (VD =12mm )
  Gui Jingdu: -10.00 m-1 ~ + 10.00 m-1 ( Resolution: 0.12/ 0.25mm-)
  Cylinder AxisAX : 0 – 180
  Pupil Distance (PD) 10mm 85mm
  Minimum pulpil Diamater L: 2.0mm
  Radius Of Cuvature: 5.0mm –  10.20mm (Resolution : 0.01mm)
  Corneal Refractive: 33.00m -1 67.50m -1 (resolution: 0.05/0.12/0.25)
  Corneal Cylinder Degree : 0.0 -1 15.00 m (Resolution: 0.05/ 0.12, 0.25m-1)
  AX: 0 -180
  T&F 30mm or Less
  About: 92mm or les
  Before & after: 30mm or less
  Important hole size: 2.0mm – 12.00mm
  Data Storage
  Built in printer: Thermal Printer
  Power Saving: Stop the mesurement For about 5minutes and enter the sectionmode , Press any key to return to the measurement
  ID is play: 5.7 inch color TFT LCD Liquid Product Display
  Monitor: 15.7 inch color TFT LCD Liquid Crystal display
  Power: AC 100 ~ 240V, 50/60HZ
  Power: About 100VA

 • Máy đo khúc xạ TOPCON CHINA RM800

  Vertex Distance : 0.0 12.0, 13.5, 15.0
  Spherical Degree: -0.25m -1 ~ +22.00m -1 ) Resolution: 0.12/0.25 m-) (VD =12mm )
  Gui Jingdu: -10.00 m-1 ~ + 10.00 m-1 ( Resolution: 0.12/ 0.25mm-)
  Cylinder AxisAX : 0 – 180
  Pupil Distance (PD) 10mm 85mm
  Minimum pulpil Diamater L: 2.0mm
  Radius Of Cuvature: 5.0mm –  10.20mm (Resolution : 0.01mm)
  Corneal Refractive: 33.00m -1 67.50m -1 (resolution: 0.05/0.12/0.25)
  Corneal Cylinder Degree : 0.0 -1 15.00 m (Resolution: 0.05/ 0.12, 0.25m-1)
  AX: 0 -180
  T&F 30mm or Less
  About: 92mm or les
  Before & after: 30mm or less
  Important hole size: 2.0mm – 12.00mm
  Data Storage
  Built in printer: Thermal Printer
  Power Saving: Stop the mesurement For about 5minutes and enter the sectionmode , Press any key to return to the measurement
  ID is play: 5.7 inch color TFT LCD Liquid Product Display
  Monitor: 15.7 inch color TFT LCD Liquid Crystal display
  Power: AC 100 ~ 240V, 50/60HZ
  Power: About 100VA

No products were found matching your selection.

Navigation
Close

My Cart

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng trải nghiệm sử dụng website, quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong chính sách riêng tư.

Already got an account?

Close

Categories