• Hộp Thử Đa Tròng JP - JJX- 01

  Product name:  P- X-01 Progressive Test Box
  Product view : 1.00 – 3.50 DS, 22 Tablets in total, 1 tablet for each degree
  Packing Size :215 x 175 x 80mm
  Total Product  Weight :  807g
  Single Piece Size: Clear Aperture 36mm, outer Diameter 38mm

 • Hộp Thử Đa Tròng NCE - 103

  Resin Lenses
  Aperture 36mm
  Small Pen Light
  Pupil height Tester
  Lens: 1.0 – 1.25 -1.5 -1.75 -2.0 – 2.25 – 2.5 – 2.75 – 3.0
  (One on each size ) 18 pcs in total

  Product name : Progressive Test Film Box
  Type number : NCE – 103
  Outer box: A Plastic box
  Weight : 724g
  Ruler inch : 250mm x 225mm x 60mm
  Meterials Quality : Resin
  USE : Visual Inspection
  Vision test
  Lens size : Clear Apeture 36mm

No products were found matching your selection.

Navigation
Close

My Cart

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng trải nghiệm sử dụng website, quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong chính sách riêng tư.

Already got an account?

Close

Categories