• Mắt Bò CV 600

  Product Technical  Requirements
  Spherical Lens: +27.00m – 27.00 m-1
  Cylindrical Lens : + 8.00  m-1  -800 m ( K : 0.25 m/1.00 ml)
  AXis Position: 0-180 (Step Length 1/5)
  Long pupil distance range : 50 -78mm ( 0.5mm/ 2.0 mm)
  Rotating Branch Mirror: 0 -20 (Step Size 1-)
  Auxiliary Lens
  Retinoscopy : +1.50 m / +2.0m ( EM67CM)
  Host : Volume : 300 -330mmW ” 120mmD ” 300mmH”
  Weight: 4.5kg

No products were found matching your selection.

Navigation
Close

My Cart

Recently Viewed

Close

Great to see you here !

A password will be sent to your email address.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để tăng trải nghiệm sử dụng website, quản lý truy cập vào tài khoản của bạn, và cho các mục đích cụ thể khác được mô tả trong chính sách riêng tư.

Already got an account?

Close

Categories